Kiek laiko trunka geologiniai grunto tyrimai?

Grunto tyrimai Vilniuje

Jeigu planuojate nekilnojamojo turto plėtrą, tikriausiai jau susidūrėte su įvairiausių tyrimų būtinumu. Vienas iš jų, inžineriniai geologiniai – geotechniniai grunto tyrimai. Daugeliui užsakovų kyla klausimas, kiek laiko jie trunka? Šiame straipsnyje, mūsų įmonės specialistai pasigilins į grunto tyrimų atlikimo trukmę ir kitus aspektus, kurių galbūt dar nežinojote. 

Trumpai apie tyrimus

Geologiniai grunto tyrimai, tai procesas skirti gauti informacijai, apie žemės sluoksnių sandarą, jų klostymosi sąlygas, grunto fizines bei mechanines savybes, vandens lygį, geologinius procesus ir kitus faktorius, kurie gali turėti įtakos vykdomam nekilnojamo turto projektui. Pagal šiuos duomenis nustatomas pasirinkto sklypo tinkamumas įvairių tipų pamatams, įvertinami galimi pavojingi procesai ir grunto elgsena veikiant būsimo statinio apkrovai.

Galime didžiuotis, kad mūsų įmonėje dirbantys darbuotojai turi ilgametę patirtį inžinerinių geologinių-geotechninių tyrimų srityje. Mes specializuojames tiek su nesudėtingų ir neypatingų, tiek ir su ypatingų statinių projektais. Išsiskiriame tuo, kad mūsų geologiniai grunto tyrimai atliekami tik profesionaliai ir savo klientams galime suteikti aukščiausio lygio aptarnavimą ir itin patrauklias kainas bei patogius darbų atlikimo terminus.

Kiekvieną kartą kai atliekami geologiniai grunto tyrimai, stengiamės žiūrėti kelis žingsnius į priekį, todėl visuomet dirbame tik pagal LR įstatymuose nustatytą tvarką. Suteikiame tik kokybišką ir patikimą informaciją apie jūsų sklypo geologinę sąrangą ir kitus svarbius aspektus.

Bendradarbiaujame su akredituotą įrangą turinčiomis įmonėmis ir patikimiausiomis gruntų laboratorijomis Lietuvoje. Mūsų tikslas yra mokyti ir edukuoti visuomenę bei rinką, nes žinome, jog jūsų statinio tvirtumas priklauso nuo gruntų, į kuriuos remiami pamatai, stabilumo. 

Įmonėje teikiame šias paslaugas:

 • Gręžimas

Kai atliekami inžineriniai geologiniai grunto tyrimai, gręžinių gręžimas vykdomas 1,0 – 2,0 m. nuo statinio kampo į vidinę arba išorinę pusę. Gręžimas leidžia aprašyti grunto sudėtį, įvertinti požeminio vandens gylį, paimti suardytos arba nesuardytos sandaros tiriamo grunto bandinius.

 • Statinio zondavimo bandymai 

Tai specialaus zondo įspaudimas į gruntą. Šio bandymo metu matuojamas zondo kūgio pasipriešinimas gruntui. Atliekant statinio zondavimo bandymą, gaunami duomenys apie gruntų stiprumines savybes.

 • Laboratoriniai tyrimai

Tai tyrimai leidžiantys itin tiksliai pasakyti pastato gruntų sudėtį. Taip pat, pateikiamas grunto gamtinis ir dalelių tankis, drėgnis ar organinės medžiagos kiekis grunte. Laboratoriniai tyrimai yra atliekami II ir III geotechninės kategorijos statiniams.

Mūsų įmonėje geologiniai grunto tyrimai atliekami rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar naujos statybos projektams:

 • Energetikos projektams (saulės elektrinės, vėjo jėgainės);
 • Infrastruktūros projektams (gatvės, viadukai, tiltai);
 • Sandėliams, prekybos ar logistikos pastatams;
 • Gyvenamiesiems būstams (daugiabučių kvartalai, nuosavi namai).

Tyrimų būtinumas

Dažnai užsakovams iškyla klausimas, kada geologiniai grunto tyrimai būtini? Paprastai tariant, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 geologiniai grunto tyrimai tyrimai yra privalomi prieš statant bet kokios paskirties ypatingą ar neypatingą statinį. Jis nėra privalomas nesudėtingiems statiniams iki 80 m^2 bei vienbučiams ar dvibučiams gyvenamiesiems namams. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos paviršiaus kaičias geologines sąlygas, labai dažnai silpni gruntai sutinkami giliau nei projektuojami standartiniai pamatai. Taip pat, geologinis tyrimas privalomas, kai yra rengiami rekonstravimo, kapitalinio remonto bei tvarkybos projektai.

grunto tyrimai vilniuje                                        

Apie tyrimų trukmę

Galime teigti, kad geologinių tyrimų trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių. Visų pirma, didėjant geotechninei kategorijai ir sudėtingesnėms geologinėms sąlygoms padidėja grunto tyrimo sudėtingumas. Tai, be abejo, daro įtaką visos procedūros trukmei.

Visų antra, tyrimo trukmė taip pat priklauso nuo to, kiek etapų yra būtina atlikti. Pavyzdžiui, pirmos geotechninės kategorijos tyrimas gali užtrukti nuo dviejų iki trijų savaičių, o antros ar trečios geotechninės kategorijos tyrimas gali užtrukti net iki trejeto mėnesių. Norime priminti, kad visi tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje, ir tai paprastai užtrunka apie 20 darbo dienų.

Grunto tyrimų trukmę lemia ir patys IGGT etapai. Mūsų įmonėje inžineriniai geologiniai-geotechniniai tyrimai atliekami šiais etapais:

 • Paruošiamieji darbai. Pirmojo etapo metu, atsižvelgiant į įvairius projektinius parametrus, yra nagrinėjama tiriamo sklypo geologinė aplinka ir įvertinamas statinio sudėtingumas.Taip pat sukuriama techninė užduotis, kurioje konkretizuojamos tyrimo sąlygos, tikslai ir reikalavimai.Vėliau yra sudaroma sutartis su mūsų įmone, nustatomi laiko terminai, kaina ir kiti svarbūs jums aspektai. Visas tyrimas ir susiję dokumentai yra registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT), užtikrinant skaidrumą ir duomenų saugumą.
 • Lauko darbai. Antrojo etapo metu, geologiniai grunto tyrimai dažniausiai yra derinami su kitais užsakymais, todėl jie dažniausiai vykdomi per 2–3 savaites nuo avanso apmokėjimo, kaip nurodyta sutartyje. Visų pirma yra vykdomas gręžimas su statinio zondavimo bandymu. Kai pagal statybos reglamentą, statinio geotechninė kategorija atitinka II arba III, pradedami imti grunto ir/arba vandens mėginiai. Tai leidžia aiškiau suprasti visą aplinką ir projekto užsakovams bei statybininkams tampa tinkamai reaguoti į geologinius iššūkius, atitinkamai pritaikant statybinius sprendimus.
 • Vidaus darbai. Trečiojo etapo metu, laukiame laboratorinių tyrimų rezultatų, kurie užtrunka nuo 2 iki 3 savaičių. Pradedame ruošti ataskaitą, kurios apdorojimas trunka nuo 1 dienos iki 1 savaitės. Toliau laukiame geologinių tyrimų registracijos patvirtinimo iš Lietuvos geologijos tarnybos.
 • Baigiamieji darbai. Per paskutinį etapą, ataskaita yra perduodama užsakovui. Tačiau tik po to, kai apdorojame visą lauko medžiagą ir laboratorinių tyrimų rezultatus, bei yra gaunamas registracijos patvirtinimas iš Lietuvos geologijos tarnybos (LGT). Jeigu iš LGT gauname pastabų, ataskaita yra koreguojama ir pakartotinai siunčiama užsakovui, užtikrinant, kad ji atitiktų visus reikalavimus ir būtų patvirtinta oficialiai. Tik tuomet geologinis tyrimas su rezultatais pasieks tyrimų užsakovą.

Tyrimų svarba

Dažnai girdime klausimą, o kuo geologiniai grunto tyrimai tokie svarbūs? 

Visų pirma, geologiniai grunto tyrimai yra labai reikalingi ir naudingi kuriant detalizuotą nekilnojamojo turto plėtros planą, rengiant pastatų statybos pagrindimus, projektinius pasiūlymus, vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir žmogui. Geologiniai grunto tyrimai suteikia išsamią informaciją apie tai, kokius konkrečius veiksmus reikės atlikti:

 1. Gruntų statinį zondavimą, skirtą nustatyti grunto mechanines savybes ir klasifikuoti visus gruntus. Šis zondavimas turi vykti vietose, kur bus atliekami patys gręžiniai.
 2. Gręžinių gręžimą, skirtą identifikuoti gruntą ir paimti reikalingus mėginius.
 3. Gruntinio vandens lygio nustatymą.
 4. Vandens mėginių surinkimą laboratorinių tyrimų analizei.
 5. Specialius kasimo darbus.
 6. Dinaminį zondavimą, kuris atliekamas po pamatu giliai esančiam gruntui.

Visų antra, bet kokį statinį stipriai veikia įvairios išorinės jėgos, pavyzdžiui, lietus, temperatūra ir kiti veiksniai. Jie nulemia statinio geometrijos pasikeitimus, pavyzdžiui, deformaciją. Būtent dėl to – kad taip neatsitiktų, geologiniai grunto tyrimai turi būti atliekami. Ir tik turint jų rezultatus, galima imtis statybų darbų. 

Neatlikus tyrimų, bėgant laikui pastatui gali kilti šios sudėtingos problemos:

 • Bus netvirti ir nesaugūs pamatai;
 • Reikės sudėtingų remontų, kurių kaina gali būti žymiai didesnė už geologinių tyrimų kainą;
 • Sudrėks pamatai ir prasiveržęs vanduo užlies visas pastato dalis;
 • Bus sugadintas pastate ar šalia pastato esantis turtas. 

Taigi, akivaizdu, kad laiku atlikti geologiniai grunto tyrimai yra svarbūs, norint ateityje išvengti sudėtingų ir nemalonių problemų. Mūsų įmonėje dirba ilgametę patirtį sukaupę specialistai, galintys jūsų projektui suteikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Jeigu jus domina geologiniai grunto tyrimai, susisiekime!