Grunto tyrimai 2024 metais: nauda ir kaina

geotechninis tyrimas

Geologiniai grunto tyrimai –  vieni svarbiausiųjų ir būtiniausių pastato statybos kokybės rodiklių, kurie atskleidžia faktinius duomenis, apie žemės gelmių sluoksnius bei jų savybes, paviršiaus taršos mastą ir grunto tinkamumą įvairios paskirties statinių pamatams. Dažnai klientai klausia, kokia visgi pagrindinė grunto tyrimų nauda. Šiame informaciniame straipsnyje, mūsų įmonės ekspertai pasidalins grunto tyrimų privalumais ir faktais, kuriuos svarbu žinoti 2024 metais.

Tyrimų nauda

 • Sumažėja pastato griuvimo rizika

Projektuojant ar planuojant bet kokios paskirties statinio statybą neretai pasitaiko, kad geologinės sąlygos yra itin sudėtingos – aukštas gruntinio vandens lygis gali daryti įtaką statinio vandens užliejimui. Šalia projektuojamo statinio radus stačius šlaitus atsiranda šlaito slinkimo tikimybė. Tačiau dažniausiai pasitaikanti rizikos problema, jog nustačius itin silpnus gruntus ir neparinkus tinkamų pamatų yra tikimybė pačiam statiniui tiesiog sugriūti. Tai reiškia, kad geologiniai grunto tyrimai yra labai svarbūs norint išlaikyti pastato stabilumą ir tvirtumą ilgus metus. 

 • Sutaupoma išlaidų

Ar žinojote, kad inžinerinė geologinė informacija turi didelę įtaką pamatų įrengimo kainai, o atlikus nepakankamus tyrimus ar jų visiškai neatlikus, gali kilti rimtų problemų statybų metu arba paties statinio eksploatavimo laikotarpiu? Šiuolaikinės inžinerijos tikslas yra užtikrinti statinių saugumą, stabilumą ir ekonominį efektyvumą. 

 • Padeda įvertinti hidrogeologines statinio sąlygas

Galime teigti, kad grunto tyrimai yra labai svarbi statybų proceso dalis ne tik pamatų projektavimui ir būtinoms grunto fizinėms bei mechaninėms savybėms nustatyti, bet ir hidrogeologinėms sąlygoms įvertinti. Grunto tyrimai yra esminis faktorius, siekiant parinkti ne tik tinkamą pamatų įrengimo technologiją, bet ir nustatant hidroizoliacijos poreikį rūsyje ar požeminiuose pastato ar namo aukštuose. Hidrogeologinės sąlygos nusako vandeningų sluoksnių buvimą arba nebuvimą, jų gylį, storį ir kitus aspektus. Jeigu projektuojami statinio pamatai remsis į vandeningą sluoksnį, labai svarbu žinoti gruntinio vandens agresyvumą betonui ir tuomet atitinkamai parinkti jo charakteristikas. Šiuo atveju esminis tikslas yra užtikrinti ne tik pastato stabilumą, bet ir ilgaamžiškumą bei atsparumą prastoms oro sąlygoms.

 • Apsaugo kaimyninius pastatus

Architektai tikriausiai jau žino, kad geologiniai grunto tyrimai yra ypatingai svarbūs planuojat vystyti daugiabučių arba gyvenamųjų namų kvartalus. Laiku atliktas geologinis tyrimas gali prisidėti prie kitų gretimų pastatų ir būstų saugumo, numatant ir mažinant potencialias grunto išplovimo arba slinkimo rizikas . Ypatingai, jeigu statyba planuojama tose vietose, kur gali grėsti įvairūs potvyniai arba kitos stichinės nelaimės, grunto tyrimai yra būtini. 

 • Ekologiškumas

Laiku nustačius geologines sąlygas, galima protingai minimalizuoti neigiamą poveikį aplinkai ir gamtai. Geologiniai grunto tyrimai padeda nustatyti, kaip optimaliai naudoti gamtinius išteklius pastato statybai.

Reikalingi bet kokiam statiniui

Geologiniai grunto tyrimai svarbūs ir reikalingi ne tik statant naujus namus, bet ir juos atnaujinant, įrengiant įvairią infrastruktūrą (kelius, pėsčiųjų takelius, šlaitus ir t. t.).  Geologiniai grunto tyrimai nustato požeminius vandenis, kas yra labai svarbu bet kokiam statiniui. Grunto tyrimai atsako į svarbų klausimą, ar sklype esantis gruntas sugers lietaus vandenį, ar jame bus balų. Labai svarbūs geologiniai grunto tyrimai yra ir įrengiant vietinius nuotekų tinklus. 

Geologiniai grunto tyrimai apima tris svarbius etapus

 • Formuojama geologinių tyrimų užduotis. Šiame etape projektų vadovas pažymi planuojamą statyti pastatą, suformuoja geologinių tyrimų užduotį ir perduoda ją užsakovui. Tuomet darbai perduodami įmonei, o geologinių tyrimų užduotis būtinai turi būti užregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.
 • Atliekami lauko ir laboratoriniai darbai. Šiame etapu įmonė, atliekanti geologinius ir grunto tyrimus, dirba konkrečioje žemės teritorijoje. Tyrimo metu nustatomas grunto stiprumas ir sudėtis, paimami grunto mėginiai, kurie ištiriami specialiose laboratorijose.
 • Registruojama tyrimo ataskaita. Įmonė parengia išsamią ataskaitą. Tuomet parengtos geologinių tyrimų ataskaitos byla užregistruojama Lietuvos geologijos tarnyboje, o Žemės gelmių registre jai suteikiamas unikalus numeris.

Kaina

Natūralu, kad nekilnojamojo turto projektus vykdantiems architektams bei kitiems užsakovams norisi pamatus įrengti kuo greičiau ir pigiau. Vis dėlto, grunto ant kurio stovės pastatas, tyrimams taupyti neverta. Be specialios įrangos ir žinių gauti reikalingų duomenų apie gruntų savybes neįmanoma, todėl šiam darbui tenka samdyti patyrusius specialistus. Laiku neatlikti grunto tyrimai gali kainuoti žymiau daugiau išlaidų ateityje, nes dėl nepakankamai ištirtų po pamato padu slūgsančių gruntų ir požeminio vandens gylio ateityje išlenda įvairios bėdos. Grunto tyrimai yra puiki ir naudinga investicija, užtikrinanti saugumą. 

geologiniai grunto tyrimai kaina

Apie ,,Drūza’’

„Drūza”-  tai geologinė įmonė, kurios darbuotojai turi ilgametę patirtį ir žinias inžinerinių geologinių-geotechninių tyrimų srityje. Mes dirbame tiek su nesudėtingų, neypatingų, tiek ir su ypatingų statinių projektais. 

 • Išsiskiriame tuo, kad mūsų geologiniai grunto tyrimai yra naudingi gamtai ir visuomenei. Galime suteikti aukščiausios lygio aptarnavimą kiekvienam klientui, ir itin patrauklias kainas bei darbų atlikimo terminus. Mūsų atliekami inžineriniai geologiniai ir geotechniniai grunto tyrimai tai kokybės garantas.
 • Kiekvieną kartą, kai atliekami geologiniai grunto tyrimai, stengiamės žiūrėti kelis žingsnius į priekį, todėl visuomet dirbame tik pagal LR įstatymuose nustatytą tvarką. Suteikiame tik kokybišką ir patikimą informaciją apie jūsų sklypo geologinę sąrangą ir kitus svarbius aspektus.
 • Sąžiningas ir profesionalus mūsų įmonės geologų darbas – geologinių darbų kokybės garantas. Teikiant šias paslaugas neturi būti jokių klaidų ar defektų, privalu vadovautis skaidrumo ir sąžiningumo principais, kad paslaugos užsakovas išvengtų bet kokių galimų statybų nuostolių ir netgi galėtų sutaupyti. 
 • Bendradarbiaujame su akredituotą įrangą turinčiomis įmonėmis ir patikimiausiomis gruntų laboratorijomis Lietuvoje. Norime, kad klientai gautų daugiau nei tikisi. Mūsų tikslas yra mokyti ir edukuoti visuomenę bei rinką, nes žinome, jog jūsų statinio tvirtumas priklauso nuo gruntų, į kuriuos remiami pamatai stabilumo. 

Įmonėje teikiame šias paslaugas:

 • Gręžimas

Kai atliekami inžineriniai geologiniai grunto tyrimai, gręžinių gręžimas vykdomas 1,0 – 2,0 m. nuo statinio kampo į vidinę arba išorinę pusę. Gręžimas leidžia aprašyti grunto sudėtį, įvertinti požeminio vandens gylį, paimti suardytos arba nesuardytos sandaros tiriamo grunto mėginius. 

 • Statinio zondavimo bandymai 

Tai specialaus zondo įspaudimas į gruntą. Šio bandymo metu matuojamas zondo kūgio pasipriešinimas gruntui. Atliekant statinio zondavimo bandymus, gaunami duomenys apie gruntų stiprumines savybes.

 • Laboratoriniai tyrimai

Tai tyrimai leidžiantys itin tiksliai nustatyti pastato gruntų sudėtį. Taip pat, pateikiamas grunto gamtinis ir dalelių tankis, drėgnis ar organinės medžiagos kiekis grunte. Laboratoriniai tyrimai yra atliekami II ir III geotechninės kategorijos statiniams.

Mūsų įmonėje geologiniai grunto tyrimai atliekami įvairiems rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar naujos statybos projektams:

 • Gyvenamiesiems būstams;
 • Energetikos projektams (saulės elektrinėms, vėjo jėgainėms);
 • Infrastruktūros projektams (gatvėms, viadukams, tiltams);
 • Sandėliams, prekybos ar logistikos pastatams.

Gruntas visur yra vienodas? 

Tai mitas. Neteisinga manyti, kad šalia esančiuose sklypuose gruntas bus toks pats kaip jūsų. Net jeigu jie vizualiai panašūs, mechaninės ir fizinės savybės gali labai skirtis skirtingose to paties sklypo vietose. Galima teigti, kad vienodų gruntų nėra, nes kitas gręžinys – kitoks gruntas. Todėl labai svarbu ištirti kiekvieną gruntą ir sužinoti jo savybes. 

Akivaizdu, kad geologiniai grunto tyrimai kiekvieną dieną tampa vis svarbesni, o jų poreikis ir paklausa nuolat auga. Laiku atlikti grunto tyrimai gali padėti ne tik nustatyti pastato hidrogeologines sąlygas, bet ir lemti statinio ilgaamžiškumą ir stabilumą. Mūsų įmonė glaudžiai bendradarbiauja su architektais bei kitais turto vystytojais, tad kviečiame susisiekti, ir aptarti jūsų lūkesčius.