Inžinerinis geologinis-geotechninis tyrimas. Kodėl jis būtinas?

Grunto tyrimai vilniuje

Įgyvendinant įvairaus masto vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų projektus, tiesiant kelius ar statant viadukus, architektai ir užsakovai susiduria su sąvoka – inžinerinis geologinis tyrimas. Kyla klausimas, kodėl geologinis tyrimas būsto plėtroje yra toks svarbus? Šiame straipsnyje, mūsų įmonės ekspertai pasidalins įžvalgomis, apie inžinerinio geologinio-geotechninio tyrimo (IGGT) ypatumus ir didžiausius privalumus. 

Kas tai?

IGGT, tai tyrimo procesas, skirtas gauti informaciją, apie žemės sluoksnių sandarą, jų klostymosi sąlygas, grunto fizines bei mechanines savybes, vandens lygį, geologinius procesus ir kitus faktorius, kurie gali turėti įtakos vykdomam statybos projektui. Geologinis tyrimas dažnai atliekamas prieš planuojant statybas ar kitus inžinerinius darbus. Tyrimo metu atliekamas gręžimas, statinio zondavimas, esant poreikiui geofizikiniai matavimai, laboratoriniai tyrimai ar kiti matavimai.

Savo įmonėje specializuojamės ir tyrimus atliekame rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar naujos statybos projektams:

 • Gyvenamiesiems būstams;
 • Kelių infrastruktūros projektams (gatvės, keliai, viadukai);
 • Sandėliams, prekybos ar logistikos centrams;
 • Energetikos projektams (vėjo jėgainės, saulės elektrinės).

geologinis-geotechninis tyrimas

Privalumai

 • Sumažėja žalos rizika

Projektuojant bet kokios paskirties statinį neretai pasitaiko, kad geologinės sąlygos yra sudėtingos – aukštas gruntinio vandens lygis gali daryti įtaką statinio užliejimui. Šalia projektuojamo statinio sutikus stačius šlaitus yra šlaito slinkimo tikimybė. Tačiau dažniausiai pasitaikanti problema, jog nustačius itin slipnus gruntus ir neparinkus tinkamų pamatų yra tikimybė pačiam statiniui sugriūti. Dėl šių priežasčių, verta įsivertinus po numatomu statiniu esančių gruntų stiprumą atliekant IGGT.

Projektuojant bet kokios paskirties statinį neretai pasitaiko, kad geologinės sąlygos yra sudėtingos.

 • Prisideda prie pastato stabilumo ir ilgaamžiškumo

Statant bet kokios paskirties statinį svarbiausia užtikrinti statinio ilgaamžiškumą ir jo saugumą. Atlikus IGGT nustatoma kuriame gylyje slūgso stiprūs gruntai tinkami pamatams remti. Pagal pateiktus duomenis projektuotojai gali parinkti pačius tinkamiausius pamatus esamoje teritorijoje.

 • Sutaupoma

Inžinerinė geologinė informacija turi didelę įtaką pamatų įrengimo kainai, o atlikus nepakankamus tyrimus ar jų visiškai neatlikus, gali kilti rimtų problemų statybų metu arba paties statinio eksploatavimo laikotarpiu. Šiuolaikinės inžinerijos tikslas yra užtikrinti statinių saugumą, stabilumą ir ekonominį efektyvumą. 

 • Padeda įvertinti hidrogeologines sąlygas

IGGT yra nepakeičiama statybų proceso dalis ne tik pamatų projektavimui ir būtinoms grunto fizinėms bei mechaninėms savybėms nustatyti, bet ir hidrogeologinėms sąlygoms įvertinti. Geologinis tyrimas yra esminis faktorius, siekiant parinkti ne tik tinkamą pamatų įrengimo technologiją, bet ir nustatant hidroizoliacijos poreikį rūsyje ar požeminiuose pastato ar namo aukštuose. Hidrogeologinės sąlygos nusako vandeningų sluoksnių buvimą arba nebuvimą, jų gylį, storį. Jeigu projektuojami statinio pamatai remsis į vandeningą sluoksnį, labai svarbu žinoti gruntinio vandens agresyvumą betonui ir tuomet atitinkamai parinkti jo charakteristikas. Šiuo atveju esminis tikslas yra užtikrinti ne tik pastato stabilumą, bet ir ilgaamžiškumą bei atsparumą sudėtingoms aplinkos sąlygoms.

 • Apsaugo gretimus pastatus

Geologinis tyrimas yra ypatingai svarbus planuojat vystyti daugiabučių arba gyvenamųjų namų kvartalus. Laiku atliktas geologinis tyrimas gali prisidėti prie kitų gretimų pastatų ir būstų saugumo, numatant ir mažinant potencialias grunto išplovimo arba slinkimo rizikas . Ypatingai, jeigu statyba planuojama tose vietose, kur gali grėsti įvairūs potvyniai arba kitos stichinės nelaimės, IGGT yra privalomas.

 • Apsauga gamtai

Žinant geologines sąlygas, galima protingai minimalizuoti neigiamą poveikį aplinkai. IGGT padeda nustatyti, kaip optimaliai naudoti gamtinius išteklius pastato statybai. 

Kokios problemos gali kilti neatlikus tyrimo?

 • Sudrėks pamatai ir prasiveržęs vanduo užlies pastato dalis;
 • Bus netvirti pastato pamatai;
 • Susikilinės pastato sienos;
 • Reikės remontų, kurių kaina gali būti žymiai didesnė už geologinių tyrimų kainą;
 • Atsiras problemos su nuotėkų valymo sistema;
 • Aplinkos tarša;
 • Pavojus gyventojams ir aplink esantiems žmonėms.

Nuo ko priklauso geologinių tyrimų trukmė?

Geologinio tyrimo laikas paprastai priklauso nuo geotechninės kategorijos, kurių yra išskiriama trys. Pirmos geotechninės kategorijos tyrimas gali užtrukti nuo keturių iki šešių savaičių. Antros ar trečios geotechninės kategorijos tyrimas gali trukti nuo keturių savaičių iki 3 mėnesių. Tiesa, visi tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje, o registracija paprastai atliekama per 20 darbo dienų.

Taip pat, dar vienas svarbus dalykas, kuris daro įtaką grunto tyrimų trukmei, yra tai, kad šie tyrimai turi būti atliekami etapais.

Tyrimų etapai

Mūsų įmonėje geologiniai tyrimai atliekami tokia eiga:

         1. Paruošiamieji darbai
 • Atidžiai nagrinėjama tiriamo sklypo geologinė aplinka ir įvertinamas statinio sudėtingumas, atsižvelgiant į įvairius projektinius parametrus.
 • Sudaroma sutartis su mūsų įmone, nustatomi laiko terminai ir kiti svarbūs aspektai.
 • Sukuriama techninė užduotis, kurioje konkretizuojami tyrimų tikslai ir reikalavimai, nustatant aiškias gaires tyrimo atlikimui.
 • Tyrimas ir  susiję dokumentai yra registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT), užtikrinant skaidrumą, duomenų saugumą ir valstybinės geologinės informacijos prieinamumą.
           2. Lauko darbai
 • Lauko darbai yra derinami su kitais užsakymais, todėl jie dažniausiai vykdomi per 2–4 savaites nuo avanso apmokėjimo, kaip nurodyta sutartyje.
 • Vykdomas gręžimas su statinio zondavimo bandymu. Tai yra metodas, kurio dėka mes gauname išsamią informaciją apie grunto tipą, jo stiprumines savybes ir vandens slūgsojimo gylį.
 • Kai statinio geotechninė kategorija atitinka II arba III, pagal statybos reglamentą, pradedami imti grunto ir/arba vandens mėginiai. Tai leidžia aiškiau suprasti visą aplinką ir projekto užsakovams bei statybininkams tampa lengviau reaguoti į geologinius iššūkius, atitinkamai pritaikant statybinius sprendinius.
            3. Vidaus darbai
 • Jeigu buvo imti grunto mėginiai, laukiame laboratorinių tyrimų rezultatų, kurie užtrunka iki 2–3 savaičių.
 • Pradedame ruošti ataskaitą, kurios apdorojimas trunka nuo 1 dienos iki 1 savaitės.
 • Toliau laukiame geologinių tyrimų registracijos patvirtinimo iš Lietuvos geologijos tarnybos (LGT).
         4. Baigiamieji darbai
 • Geologinių tyrimų ataskaita yra perduodama užsakovui tik po to, kai apdorojame visą lauko medžiagą ir laboratorinių tyrimų rezultatus, bei gaunamas registracijos patvirtinimas iš Lietuvos geologijos tarnybos (LGT).
 • Jeigu iš LGT gauname pastabų ar rekomendacijų, ataskaita yra koreguojama ir pakartotinai siunčiama užsakovui, užtikrinant, kad ji atitiktų visus reikalavimus ir būtų patvirtinta oficialiai. Tik tuomet geologinis tyrimas su rezultatais pasieks užsakovą.                          

Kada geologinis tyrimas yra privalomas?

Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 geologinius tyrimus privaloma atlikti bet kokios paskirties ypatingiems ar neypatingiems statiniams išskyrus viebučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Geologinis tyrimas privalomas, kai yra rengiami rekonstravimo, kapitalinio remonto tvarkybos darbų projektai ar naujos statybos projektai. 

Kiek gali kainuoti geologinis tyrimas?

Svarbu paminėti, kad kaina visiems geologiniams tyrimams yra apskaičiuojama individualiai, atsižvelgiant į tyrimų taškų kiekį, gylį ir geologines sąlygas. Tyrimų taškų skaičius, gylis ir sudėtingumas priklauso nuo gamtinių ir aplinkos sąlygų ten, kur planuojama statyba, ir projekto statinio charakteristikų.

Taigi, pristatėme jums svarbiausią informaciją, apie inžinerinį geologinį tyrimą ir jo privalumus. Mūsų įmonėje dirba ilgametę patirtį ir žinias turintys geologai, kurie jūsų projektui gali atlikti profesionalius geologinius tyrimus. Susisiekime ir aptarkime jūsų lūkesčius.