Kas yra statinis zondavimas?

Kaip žinia, grunto tyrimai yra labai glaudžiai susiję su statybų procesu, bei urbanistine ir infrastruktūrine plėtra. Didžiausias šių tyrimų privalumas yra tas, kad jie leidžia tinkamai ištirti geologines sąlygas po projektuojamais statiniais, įvertinti gamtinius ir technologinius procesus. Vienas iš tyrimo metodų, kuris yra svarbus geologinių tyrimų etape yra ,,statinis zondavimas’’. Tikriausiai jums kyla klausimas, kuo gi statinis zondavimas yra ypatingas?  Šiame straipsnyje, mūsų įmonės profesionalai pasidalins įžvalgomis apie tai kas yra ,,statinis zondavimas’’ bei pateiks informaciją, kaip jis atliekamas ir su kokiais kitais tyrimų metodais derinamas. Kviečiame skaityti ir sužinoti daugiau!

Trumpai apie grunto tyrimus

Inžineriniai geologiniai geotechniniai tyrimai, dar kitaip vadinami grunto tyrimais, yra procesai skirti gauti informacijai apie žemės sluoksnių sandarą, jų klostymosi sąlygas, grunto fizines bei mechanines savybes, vandens lygį, geologinius procesus ir kitus faktorius, kurie gali turėti įtakos vykdomam projektui.

Pagal šiuos gautus duomenis nustatomas pasirinkto sklypo tinkamumas įvairių tipų pamatams, įvertinami galimi pavojingi procesai ir grunto elgsena veikiant būsimo statinio svoriui (apkrovoms).

Kokie yra pagrindiniai žemės grunto tyrimų etapai? 

 • Suformuojama geologinių tyrimų užduotis. Pirmajame etape projekto vadovas su komanda pažymi planuojamą statyti pastatą ar statinį, suformuoja geologinių tyrimų techninę užduotį ir perduoda ją užsakovui. Tuomet darbai perduodami tyrimus atliekančiai geologinei įmonei, o geologinių tyrimų užduotis būtinai turi būti užregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.
 • Atliekami lauko darbai ir laboratoriniai tyrimai. Antrajame etape įmonė, atliekanti geologinius grunto tyrimus, dirba konkrečioje tyrimų teritorijoje. Tyrimo metu atliekamas statinis zondavimas, paimami grunto mėginiai, kurie suklasifikuojami gruntų tyrimų laboratorijose, jiems pateikiami parametrai, kurie vėliau naudojami projektuojant pamatus. 
 • Registruojama tyrimų ataskaita. Kai atliekamas statinis zondavimas ir kiti tyrimai, įmonė parengia išsamią ataskaitą. Tuomet parengtos geologinių tyrimų ataskaitos byla pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai, o Žemės gelmių registre jai suteikiamas unikalus numeris.

Kas yra statinis zondavimas? 

Statinis zondavimas (CPT) – vienas iš dažniausiai atliekamų inžinerinių geologinių tyrimų metodų, kuris įvertinus gaunamos informacijos apie grunto savybes informatyvumą ir tam sugaišto laiko sąnaudas, pelnytai vadinamas vienu ekonomiškiausių tyrimų metodų.

Statinis zondavimas vykdomas, kai į gruntą zondas su kūgio formos antgaliu stumiamas hidrauliniu būdu, taip apsaugant tiriamą vietą nuo suardymo bei šalutinių produktų, susidarančių taikant gręžimo metodą ir galinčių nulemti aplinkos taršą, atsiradimo.

Statinis zondavimas suteikia vertingos informacijos statant vėjo jėgainių bokštus, elektros oro linijų atramas, kitus inžinerinius statinius ir įvairių paskirčių pastatus.

Privalumai

 • Statinis zondavimas padeda atsekti sluoksnių stratigrafiją.
 • Statinis zondavimas tinkamas ištirti ir ploniausiems grunto sluoksniams, ko paprastai nepavyktų atliekant kitus tyrimų metodus.
 • Statinis zondavimas remiasi duomenų surinkimu bei analize, lyginant su kitais metodais, tai užima net 2-3 kartus mažiau laiko.

Kodėl žemės grunto tyrimai yra tokie svarbūs?

Žemės grunto tyrimai, įskaitant ir statinį zondavimą, suteikia išsamią informaciją apie tai, kokius konkrečius veiksmus geologams reikės atlikti:

 1. Gruntų statinį zondavimą, skirtą nustatyti grunto mechanines savybes ir klasifikuoti visus gruntus. Statinis zondavimas turi vykti vietose, kur bus atliekami patys gręžiniai.
 2. Gręžinių gręžimą, skirtą identifikuoti gruntą ir paimti reikalingus mėginius.
 3. Grunto mėginių surinkimą laboratorinių tyrimų analizei.
 4. Gruntinio vandens lygio nustatymą.
 5. Vandens mėginių surinkimą laboratorinių tyrimų analizei. 
 6. Esant poreikiui specialius kasimo darbus, skirtus statinių pamatų būklės įvertinimui.

Neatlikus tyrimų, bėgant laikui pastatui gali kilti šios sudėtingos problemos:

 1. Reikės brangių ir sudėtingų remontų, kurių kaina gali būti žymiai didesnė už geologinių tyrimų kainą.
 2. Bus netvirti ir nesaugūs pamatai.
 3. Sudrėks sienos ir prasiveržęs vanduo užlies pastato dalis.
 4. Bus sugadintas pastate ar šalia pastato esantis turtas. 

Tyrimų būtinumas

Dažnai klientams iškyla klausimas, kada žemės grunto tyrimai yra būtini? Paprastai tariant, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 žemės grunto tyrimai yra privalomi prieš statant bet kokios paskirties ypatingą ar neypatingą statinį. Jis nėra privalomas nesudėtingiems statiniams iki 80 m^2 bei vienbučiams ar dvibučiams gyvenamiesiems namams. 

Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos paviršiaus kaičias geologines sąlygas, labai dažnai silpni gruntai sutinkami giliau nei projektuojami standartiniai pamatai. Taip pat, žemės grunto tyrimai privalomi, kai yra rengiami rekonstravimo, kapitalinio remonto bei tvarkybos projektai.

Kada geologiniai grunto tyrimai – nebūtini?

Teisės aktai nenumato atlikti inžinerinių geologinių tyrimų, kai projektuojamas statinys priskiriamas nesudėtingiems statiniams (tai gali būti ir gyvenamieji, ir sodo, ir pagalbiniai statiniai, atitinkantys tam tikras sąlygas). 

Tačiau nepamirškite, kad net jeigu žemės grunto tyrimai nėra būtini, svarbu žinoti, kad tai tarsi apsidraudimas statinio pamatams, kuris atsipirks šimteriopai, tad bet kokiu atveju rekomenduojame žemės grunto tyrimus atlikti tiek prieš perkant sklypą, tiek prieš statant įvairios paskirties pastatus. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu Prancūzijoje geologiniai tyrimai yra neprivalomi, tačiau atsakomybę, dėl statinio stabilumo paliekama statytojui. Šie statiniai nėra draudžiami draudimo bendrovių, o įvykus statinio deformacijoms ir nesant geologinių tyrimų atliktų iki statant statinį, patirtus nuostolius turi dengti pats statytojas. Ši praktika vis plačiau pradedama taikyti visoje ES bei gali neaplenkti ir Lietuvos.

Nuo ko priklauso geologinių tyrimų trukmė?

Tyrimo trukmė taip pat priklauso nuo to, kiek etapų yra būtina atlikti. Pavyzdžiui, pirmos geotechninės kategorijos geologiniai tyrimai gali užtrukti nuo dviejų iki keturių savaičių, o antros ar trečios geotechninės kategorijos geologiniai tyrimai gali užtrukti net iki trejeto mėnesių. Norime priminti, kad geologiniai tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje, ir tai paprastai užtrunka apie 15-20 darbo dienų.

Kaip rasti geriausius specialistus?

Tam, kad žemės grunto tyrimai būtų atlikti efektyviai ir profesionaliai – svarbu rasti gerus specialistus. Pateiksime kelis patarimus, į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis:

 • Kvalifikacija ir patirtis

Tinkamai atlikti žemės grunto tyrimai bus tik tokiu atveju, jeigu pasisamdysite specialistus, kurie turi leidimą tirti žemės gelmes. Dažnai pigiau paslaugas teikia tie, kurie jas siūlo nelegaliai. Nors ir pigiau, tačiau, deja, ne pagal įstatymus. Tokių samdyti neverta, kadangi naudos – jokios. Įmonė ,,Drūza’’ yra nors ir jauna, tačiau joje dirbantys specialistai turi ilgametę darbo patirtį dirbant prie įvairiausių tipų objektų: nuo gyvenamųjų namų iki valstybinės reikšmės projektų oro uostuose, magistraliniuose keliuose ir kt. Mūsų įmonė bendradarbiauja tik su akredituotą įrangą turinčiomis įmonėmis ir patikimiausiomis gruntų laboratorijomis Lietuvoje. Kiekvieną kartą, kai atliekami geologiniai grunto tyrimai, stengiamės žiūrėti kelis žingsnius į priekį, todėl visuomet dirbame tik pagal LR įstatymuose nustatytą tvarką. Suteikiame tik kokybišką ir patikimą informaciją apie jūsų sklypo geologinę sąrangą ir kitus svarbius aspektus.

 • Klientų atsiliepimai

Tinkami specialistai ne tik moka įtikinti, tačiau dažniausiai turi sukaupę naudingų rekomendacijų, kurios padeda apsispręsti priimant nestandartinius sprendimus. Skaitykite atsiliepimus ir stenkitės rinktis atidžiai. Žemės grunto tyrimai bus sėkmingi tuomet, kai specialistai žinos ką ir kaip daryti bei sugebės darbus atlikti greitai ir efektyviai.

 • Atlikti projektai

Apsilankykite pasirinktos įmonės internetiniame puslapyje, įvertinkite jų turimą patirtį, atliktus projektus. 

Ar žemės grunto tyrimai padeda išvengti nemalonių staigmenų?

 • Mūsų įmonės ekspertai rekomenduoja grunto tyrimų niekuomet neatsisakyti. Nesvarbu, kokį statinį jūs planuojate, juk visuomet naudinga žinoti, su kokiu gruntu teks susidurti, kokios yra pagrindo geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Informacija apie tai padeda pasirinkti tinkamiausius statybos metodus ir procesus bei išvengti brangiai kainuojančių ir daug laiko reikalaujančių projekto pakeitimų.
 • Žemės grunto tyrimai bei statinis zondavimas yra svarbūs ir reikalingi ne tik statant naujus namus, bet ir juos atnaujinant, įrengiant įvairią infrastruktūrą (kelius, pėsčiųjų takelius, požemines komunikacijas ir t. t.).  Žemės grunto tyrimai nustato požeminius vandenis, kas yra labai svarbu bet kokiam statiniui. Grunto tyrimai atsako į svarbų klausimą, ar sklype esantis gruntas sugers lietaus vandenį, ar jame bus balų. 
 • Projekto pritaikymas sklypo geologinėms savybėms taip pat užtikrina ir pastato kokybinius kriterijus bei jo ilgaamžiškumą. Galima išvengti tokių problemų, kaip didelis ar netolygus pastato sėdimas, sienų trūkinėjimas ir skilinėjimas. 

Raginame nepamiršti pasirūpinti savo būsimo būsto gerove ir savo šeimos saugumu. Laiku atlikti žemės grunto tyrimai bei statinis zondavimas gali padėti išvengti įvairių problemų bei sutaupyti papildomų išlaidų ateityje. Kreipkitės į mūsų patyrusius specialistus, ir mes su malonumu jums padėsime. Paslaugas teikiame kokybiškai, laikydamiesi visų standartų bei sutartų terminų.