Žemės gelmių tyrimai: kokių problemų jie padeda išvengti?

Grunto tyrimai Vilnius

Jeigu šiuo metu arba ateityje planuojate namo statybas – jums teks praeiti nemažai žingsnių. Nors jie gali atrodyti ilgi ir varginantys, tačiau viskas yra tam, kad ateityje galėtumėte gyventi saugiuose namuose. Tam, kad jūsų gyvenamoji vieta būtų tinkama gyventi, reikia žinių, kurios yra gaunamos tam įvairių tyrimų pagalba. Vieni iš tokių yra žemės gelmių tyrimai. Prieš statant namus pirmiausia reikia ištirti gruntą, kuris dažnai pakoreguoja planuojamo statyti namo pamatus. Kuo daugiau žinosite – tuo ramesni galėsite būti, kad iš pirmo karto viskas bus atlikta tinkamai. Šiame straipsnyje, mūsų įmonės specialistai pasidalins svarbia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas namo statybas planuojantis žmogus.

Žemės gelmių tyrimai – kas tai? 

Inžinerinės geologijos sritis yra labai plati. Ji apima tyrimus nuo teritorijų planavimo, statybų sektoriaus iki žemės drebėjimų ar klimato kaitos. Inžinieriai geologai aktyviai dirba tirdami žemės drebėjimų įtaką žmogaus ūkinei veiklai, vertina teritorijų grunto cheminę taršą, jos įtaką geologinėms sąlygoms ir kartu su mokslininkais ieško būdų, kaip išvengti problemų, kylančių dėl potvynių ir audrų, kurias lemia įvairūs veiksniai, taip pat ir klimato ir aplinkos kaita.

Žemės gelmių tyrimai yra glaudžiai susiję su įvairios paskirties statinių projektavimu ir statyba. Žemės gelmių tyrimai reikalingi plėtojant miestų infrastruktūrą, tiesiant požemines erdves transportui, statant hidrotechninius statinius energijai išgauti ir plečiant uostus.

Kaip Lietuvoje vykdomi žemės gelmių tyrimai

Atliekant geologinį tyrimą, Lietuvoje dažniausiai naudojamas statinio zondavimo metodas kartu su gręžiniais. Dažniausiai tyrinėjama iki 10–20 m gylio, tačiau yra nemažai atvejų, kai tyrimuose pasiekiamas net 30 m. ir didesnis gylis. Statinio zondavimo metu strypą su jėga mes spaudžiame į žemę ir matuodami grunto pasipriešinimą sprendžiame, koks tai gruntas, kokios jo savybės ir kaip tai galima panaudoti projektuojant ir įrengiant pastatus.

Svarbu paminėti, kad inžinierių geologų darbas labai priklauso nuo konkrečios šalies grunto specifikos. Gruntai Lietuvoje yra gana stiprūs, bet kartu ir labai kaitūs. O Vilniaus regionas pasižymi ypač didele gruntų kaita. Tarp stiprių gruntų gali pasitaikyti siauras sluoksnis silpnų gruntų, kurie ir pridaro daugiausia problemų. Būtent dėl šių gruntų kaitos įvyksta avarijos. Geologai stengiasi ištirti šiuos gruntus, jų savybes ir pasiūlyti projektuotojams skaičiavimo ir savybių interpretavimo metodus, būdingus konkrečiai vietovei.

Žemės gelmių tyrimai yra ypatingai svarbūs planuojant Lietuvoje vystyti daugiabučių arba gyvenamųjų namų kvartalus. Laiku atlikti žemės gelmių tyrimai gali prisidėti prie kitų gretimų pastatų ir būstų saugumo, numatant ir mažinant potencialias grunto išplovimo arba slinkimo rizikas. Ypatingai, jeigu statyba planuojama tose vietose, kur gali grėsti įvairūs potvyniai arba kitos stichinės nelaimės, žemės gelmių tyrimai yra privalomi.

geologiniai grunto tyrimai kaina

Kokią informaciją suteikia geologinio tyrimo ataskaita?

 • Geologinių tyrimų ataskaitoje pateikiama ne tik bendroji informacija, bet ir smulkesnė. Pavyzdžiui, inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, sukarstėjusių uolienų sluoksnių geologiniai ypatumai ir t.t. Taip pat ataskaitoje patalpinama informacija, kokie vandeningieji sluoksniai aptikti, kokie požeminio vandens tipai nustatyti, kokios vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo sąlygos, koks gruntinio vandens lygis, lygio režimas, srauto kryptis, galimi taršos židiniai.
 • Ataskaitoje galima rasti informaciją apie išskirtus gruntų, uolienų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, jų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius bei vandeningumą. Jeigu projektuojami statinio pamatai remsis į vandeningą sluoksnį, labai svarbu žinoti gruntinio vandens agresyvumą betonui ir tuomet atitinkamai parinkti jo charakteristikas. Šiuo atveju esminis tikslas yra užtikrinti ne tik pastato stabilumą, bet ir ilgaamžiškumą bei atsparumą sudėtingoms aplinkos sąlygoms.
 • Taip pat yra aprašomi geologiniai procesai bei reiškiniai, pavyzdžiui, šiuo metu vykstantys geologiniai procesai, statinių deformacijos, krantų ir šlaitų tvirtinimų deformacijos, seisminio aktyvumo įvertinimas. Žinoma, gali būti, kad žemės gelmių tyrimai ne visada bus tikslingi ir ne visada bus įmanoma ar reikalinga atskleisti kai kuriuos duomenis, tuomet jie į ataskaitą gali būti visiškai neįtraukti.
 • Žemės gelmių tyrimai naudingi tuo, kad ataskaitoje būna parengtos ir aiškiai pateiktos rekomendacijos. Pavyzdžiui, atliktas geologinis tyrimas padės sužinoti apie statybos sklypo inžinerinių geologinių sąlygų tinkamumą sumanyto statinio statybai ir naudojimui, apie sklypo inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų įtaką statinio naudojimui, apie geologinės ir hidrogeologinės sandaros įtaką statybos darbams, gruntų tinkamumą statinio pagrindui bei jų panaudojimą žemės darbuose ir t.t.

Jeigu žemės gelmių tyrimai nebus atlikti, bėgant laikui pastatui gali kilti šios sudėtingos problemos:

 • Bus sugadintas pastate ar šalia pastato esantis turtas. 
 • Bus netvirti ir nesaugūs pamatai;
 • Reikės sudėtingų remontų, kurių kaina gali būti žymiai didesnė už geologinių tyrimų kainą;

Kaip rasti gerus specialistus?

Tam, kad žemės gelmių tyrimai būtų atlikti sėkmingai, greitai ir profesionaliai – svarbu rasti gerus specialistus. Pateiksime kelis patarimus, į ką svarbu atkreipti dėmesį:

 • Ieškokite sertifikuotų ekspertų

Tinkamai atlikti žemės gelmių tyrimai bus tik tokiu atveju, jeigu pasisamdysite specialistus, kurie yra sertifikuoti. Dažnai pigiau paslaugas teikia tie, kurie jas siūlo nelegaliai. Nors ir pigiau, tačiau, deja, ne pagal įstatymus. Tokių samdyti – neverta, kadangi naudos – jokios. Įmonė ,,Drūza’’ yra sertifikuota ir bendradarbiauja tik su akredituotą įrangą turinčiomis įmonėmis ir patikimiausiomis gruntų laboratorijomis Lietuvoje. Kiekvieną kartą, kai atliekami geologiniai grunto tyrimai, stengiamės žiūrėti kelis žingsnius į priekį, todėl visuomet dirbame tik pagal LR įstatymuose nustatytą tvarką. Suteikiame tik kokybišką ir patikimą informaciją apie jūsų sklypo geologinę sąrangą ir kitus svarbius aspektus.

 • Skaitykite atsiliepimus

Geri specialistai ne tik moka įtikinti, tačiau dažniausiai turi sukaupę naudingų rekomendacijų, kurios padeda apsispresti. Skaitykite atsiliepimus ir stenkitės rinktis atidžiai. Žemės gelmių tyrimai bus sėkmingi tuomet, kai specialistai žinos ką ir kaip daryti bei sugebės darbus atlikti greitai ir efektyviai.

 • Neieškokite žemiausios kainos

Daugeliui žmonių norisi geros kokybės paslaugų, tačiau taip pat tikimasi, kad tų paslaugų kaina nebus labai didelė. Ar tai yra įmanoma? Taip, tačiau  tai nereiškia, kad paslaugų kokybė atitiks jūsų lūkesčius. Įmonei ,,Drūza’’ rūpi klientai, todėl visuomet stengiamės, kad mūsų specialistų atliekami grunto tyrimai, būtų už prieinamą kainą ir atitiktų kliento norus.

 • Įvertinkite patirtį

Apsilankykite pasirinktos įmonės internetiniame puslapyje, įvertinkite jų turimą patirtį, atliktus projektus. 

Galime didžiuotis, kad mūsų įmonėje sąžiningas ir profesionalus įmonės geologų darbas – geologinių darbų kokybės garantas. Teikiant šias paslaugas stengiamės nedaryti jokių klaidų ar defektų, ir vadovaujamės skaidrumo ir sąžiningumo principais, kad paslaugos užsakovas išvengtų bet kokių galimų statybų nuostolių ir netgi galėtų sutaupyti. 

Akivaizdu, kad geologinis tyrimas yra svarbus ir reikalingas žingsnis, reikalaujantis profesionalumo. Juk tai darbas, kurį atlikti tikrai gali ne kiekvienas žmogus, o patyręs specialistas – turėtų būti prioritetas kiekvienam. Nedelskite, pasirūpinkite savo pastato saugumu ir gyventojų gerove jau dabar. Jeigu jus domina profesionalūs žemės gelmių tyrimai, mūsų įmonėje dirba patyrę specialistai, atliekantys tik kokybiškus grunto tyrimus, pagal užsakymus. Susisiekime, dėl bendradarbiavimo.